Alzheimer Atılımı: Mentol Solunması Bilişsel Yeteneği Artırıyor

Yeni Çalışma: Ömür Boyu Evlilik Demans Riskini Azaltıyor
Yeni Çalışma: Ömür Boyu Evlilik Demans Riskini Azaltıyor
Neuroscience Brain Mapping Confusion Dementia

Araştırmacılar, mentol solumanın Alzheimer hastalığı modellerinde bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ve bağışıklığı modüle ederek nörodejeneratif bozukluklar için potansiyel olarak yeni koku bazlı tedavilerin önünü açtığını buldu.

Yeni bir Çalışma, belirli bir kokuya maruz kalmanın, bu nörodejeneratif hastalıktan etkilenen hayvanlarda bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve bilişsel işlevi artırabileceğini gösteriyor. Bu, Alzheimer ve diğer merkezi sinir sistemi hastalıklarının etkileriyle mücadele etmek veya etkilerini hafifletmek için bir yöntem olarak koku uyarımı ve eğitiminden yararlanan yeni terapötik yaklaşımların yolunu açıyor.

İspanya’daki Navarra Cima Üniversitesi’nden bilim adamları, mentol inhalasyonunun bilişsel performansı artırdığını, Alzheimer hastalığının hayvan modellerinde yapılan deneylerle gösterdi. Araştırmaları, bu maddeye sık ve kısa süreli maruz kalmanın bağışıklık yanıtını ayarlayabildiğini ve bu nörodejeneratif bozuklukla ilişkili tipik bilişsel gerilemeyi önleyebildiğini gösterdi.

Mentolün nasıl çalıştığına ilişkin incelemelerinde bilim adamları, interlökin- Koku algılandığında 1-beta (IL-1b) seviyeleri. IL-1b, enflamatuar yanıtta yer alan anahtar bir proteindir. Ayrıca, bu proteini baskılamak için belirli otoimmün durumlarını yönetmek için onaylanmış bir ilaç kullandıklarında, bu durum, etkilenen farelerde bilişsel becerilerin gelişmesine de yol açtı.

Bu araştırma, terapötik ajanlar olarak kokuların ve bağışıklık modülatörlerinin potansiyelini vurgulamaktadır. Ayrıca, Alzheimer ve diğer merkezi sinir sistemi hastalıklarının etkilerini önlemek veya hafifletmek için koku alma sistemini uyarmaya ve eğitmeye dayalı tedavilerin geliştirilmesine kapı aralıyor. Frontiers in Immunology bu çalışmanın sonuçlarını son sayısında yayınladı.

Cima Universidad de Navarra Researchers

Soldan sağa: Navarra Cima Üniversitesi araştırmacıları María Alfaro, María Espelosín, Mar Cuadrado, Flor Navarro, Ana García Osta, Paz Cartas-Cejudo, Noelia Casares, Enrique Santamaría (Navarrabiomed) ve Juan José Lasarte. Kredi: Manuel Castells

Beyin, koku ve bağışıklık sistemi bağlantısı

Beynin işlevsel dengesi, çeşitli sinir hücresi türleri, bağışıklık hücreleri ve nöral kök arasındaki karmaşık etkileşimlere bağlıdır hücreler. Bu karmaşık etkileşim ağında, birçok çalışma, koku maddelerinin immünomodülatör ve nörolojik etkilerini ele almıştır. Daha önceki diğer çalışmalar da koku alma duyusunun kaybı ile Alzheimer hastalığının ilk semptomlarının ortaya çıkışı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.

“Koku alma sisteminin bağışıklık ve merkezi sinir sistemlerindeki rolüne odaklandık. ve mentolün bağışıklık sistemini uyarıcı bir koku olduğunu hayvan modellerinde doğruladık. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, bu maddeye altı ay boyunca kısa süreli maruz kalmanın Alzheimer’lı farelerde bilişsel gerilemeyi önlediğini ve en ilginç olanı, sağlıklı genç farelerin bilişsel becerilerini de geliştirdiğini gözlemledik” diyor Dr. Juan José Lasarte, Cima’daki İmmünoloji ve İmmünoterapi Programı ve araştırmanın baş yazarı.

Araştırmacılar tarafından not edilen bir başka sonuç da, “immünsüpresif aktiviteye sahip bir tür bağışıklık hücresi olan T düzenleyici hücrelerin aktivitesini bloke etmenin bilişsel becerileri de geliştirdiğidir. Cima’nın Nörolojik Hastalıkların Gen Tedavisi Programında araştırmacı ve bu çalışmanın baş yazarlarından biri olan Dr. “Hem mentol maruziyeti hem de Treg hücre blokajı, bu modellerde gözlemlenen bilişsel düşüşün arkasında olabilecek bir protein olan IL-1b’de bir azalmaya neden oldu. Ayrıca, bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçla bu proteinin spesifik olarak bloke edilmesi, sağlıklı farelerin ve Alzheimer’lı farelerin bilişsel kapasitesini de geliştirdi”.

“Bu çalışma, arasındaki bağlantıyı anlamak için önemli bir adımdır. sonuçlar, kokuların ve bağışıklık modülatörlerinin Alzheimer’ın önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini gösterdiğinden, bağışıklık sistemi, merkezi sinir sistemi ve koku. ve merkezi sinir sistemi ile ilgili diğer hastalıklar,” diyor, yine İmmünoloji ve İmmünoterapi Programında araştırmacı ve makalenin ilk yazarı olan Dr. Noelia Casares.

Referans: “Kognitif işlevin vahşi- mentol inhalasyonunun immünomodülatör özellikleri veya T düzenleyici hücrelerin tükenmesi ile tip ve Alzheimer hastalığı fare modelleri” Noelia Casares, María Alfaro, Mar Cuadrado-Tejedor, Aritz Lasarte-Cia, Flor Navarro, Isabel Vivas, María Espelosin, Paz Cartas-Cejudo, Joaquín Fernández-Irigoyen, Enrique Santamaría, Ana García-Osta ve Juan José Lasarte, 27 Nisan 2023, Frontiers in Immunology.
DOI: 10.3389/fimmu.2023.1130044

{6 }Navarra Hükümeti ve Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı bu işi finanse etti. Instituto de Investigación Santiaria de Navarra’nın (IdiSNA) bir parçasıdır. Aynı zamanda, bir Navarrabiomed araştırmacısı olan Dr. Enrique Santamaría tarafından koordine edilen çok merkezli bir konsorsiyum olan INNOLFACT projesinin bir parçasıdır. Bu konsorsiyum, yaşlanmada koku alma işlevini incelemeyi ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini yavaşlatmak için yeni immünomodülatör tedaviler geliştirmeyi amaçlamaktadır.