Beyin Yaşlanmasına İlişkin Yeni Anlayış, Alzheimer Gibi Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Umut Sağlıyor

Beyin Yaşlanmasına İlişkin Yeni Anlayış, Alzheimer Gibi Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Umut Sağlıyor
Beyin Yaşlanmasına İlişkin Yeni Anlayış, Alzheimer Gibi Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Umut Sağlıyor
Particles Brain Explosion

Araştırmacılar, beyin yaşlandıkça mikrogliada hücresel enkaz birikiminin otofloresanda artışa neden olduğunu, mikrogliaların çöp toplama görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını ve hücresel strese, hasara, birikime yol açtığını buldular. yağ ve demir, değişen metabolik süreçler ve aşırı aktif bir bağışıklık tepkisi, nörolojik hasara ve nörodejeneratif hastalıklara neden oluyor.

Trinity Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’ndeki (TBSI) araştırmacılar, yaşlanma süreciyle ilgili önemli bir keşifte bulundular. beyinde. İlk kez, özelleşmiş bağışıklık hücrelerinin artan varlığı ile Alzheimer hastalığı ve travmatik beyin hasarı gibi durumlar arasında bir bağlantı kurdular. Bu buluş, yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan nörolojik hastalıkların tedavisine odaklanan yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma, yeni beyin ve omurilikte mikroglia rolüne ışık. Bu araştırmanın bulguları prestijli uluslararası Science Advances dergisinde yayınlandı.

Mikroglia, görevi sinir hücrelerini desteklemek, istilacı mikroplara karşı savunmak, birikintileri temizlemek ve ölmekte olan sinirleri uzaklaştırmak olan benzersiz bir bağışıklık hücresi türüdür. hücreleri yutarak ve yiyerek. Gelişmekte olan araştırmalar, mikroglia’nın bu özelleşmiş hücrelerde meydana gelen moleküler ve biyokimyasal değişikliklere bağlı olarak farklı işlevsel tepkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Aslında, mikroglia’nın çeşitli alt türleri, otofloresans adı verilen bir özelliğe göre ayırt edilebilir. Bu, hücrelerin bir rengin ışığını emdikten sonra başka bir rengin ışığını yayma eğilimidir ve hücrelerin içindeki belirli maddelerin ışığı emmesi nedeniyle oluşur. Özel hücresel bölmelerde depolanan maddeler arasında yağ molekülleri, kolesterol kristalleri, metaller ve diğer yanlış katlanmış proteinler bulunur.

TBSI’de Trinity’s School of Biochemistry and Immunology’de Sinirbilim Yardımcı Doçenti olan David Loane, araştırmanın baş yazarıdır. .

Dedi ki: “Beyin yaşlandıkça, bu malzemeler otofloresan mikroglia içinde birikerek otofloresanslarını artırır. Ne yazık ki, bu hücresel enkaz birikimi aynı zamanda mikrogliaların beyindeki temel çöp toplama görevlerini yerine getirmesini ve nörolojik yaralanma ile nörodejeneratif hastalıkları önlemesini zorlaştırıyor.”

Devam ediyor, “Bu çalışmada şunu bulduk: – yaşlı hayvanlarda – bu mikroglia’nın benzersiz, işlevsiz bir durum benimsemesi ve bunun bir dizi sorunlu etkisi vardır. Örneğin, hücresel stres ve hasarda artış, yağ ve demir birikimi, metabolik süreçlerde değişiklikler ve bağışıklık tepkisini aşan moleküllerin üretiminde artış var.”

Ayrıca, bilim adamları, otofloresan mikroglia ve ilişkili inflamasyonun, Alzheimer hastalığının genetik risk faktörü modelleri gibi patolojik koşullar altında daha belirgin olduğunu ve – ümit verici bir şekilde – yaşlı hayvanlarda ilaç destekli mikroglial replasman ile tersine çevrildiğini gösterdi.

Prof. . Loane şunları ekledi: “Ayrıca, hayvanlarda akut travmatik beyin hasarına çevresel olarak maruz kalma, yaralı hayvanların beynindeki oksidatif stres hasarını artırarak otofloresan mikroglia’nın başlangıç ​​yaşını ve doku çapında dağılımını hızlandırdı.”

Devam ediyor, ” Sonuç olarak, artan kanıtlar artık otofloresan mikroglia birikiminin yaşlanma ve nörodejenerasyon hastalıklarına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Mikroglia’nın bu alt popülasyonları son derece iltihaplıysa ve beyne zarar veriyorsa, o zaman onları hedeflemek, yaşlanmayla ilişkili hastalıkları tedavi etmek için yeni bir strateji olabilir.”

Referans: “Beyin hasarı, geri döndürülebilir bir yaşın başlamasını hızlandırır. -iltihaplı nörodejenerasyonla ilişkili mikroglial fenotip” yazan Rodney M. Ritzel, Yun Li, Yun Jiao, Zhuofan Lei, Sarah J. Doran, Junyun He, Rami A. Shahror, Rebecca J. Henry, Romeesa Khan, Chunfeng Tan, Shaolin Liu , Bogdan A. Stoica, Alan I. Faden, Gregory Szeto, David J. Loane ve Junfang Wu, 8 Mart 2023, Science Advances.
DOI: 10.1126/sciadv.add1101

{6 }Çalışma, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve İrlanda Bilim Vakfı tarafından finanse edilmiştir.