Robot Ayrıntılı Mermer Heykeller Oyuyor

Robot Ayrıntılı Mermer Heykeller Oyuyor
Robot Ayrıntılı Mermer Heykeller Oyuyor

Robot Carves detailed Marble Sculptures

Robotor İtalyan girişimi, Carrara mermerinden mermer şaheserler yontabilen bir cihaz icat etti.

Robotor’un kurucusu Giacomo Massari, robot tarafından yaratılan mermer heykellerin neredeyse en az onunkiler kadar iyi olduğuna inanıyor. insanlar tarafından yapılanlar.

Robotor-One by Robotor, Vetulonia müzesi için orijinal eserin 3D taramasından yola çıkarak Canova’nın Terpsichore’unun mermer kopyasını yarattı. . 177 cm yüksekliğinde, bitmiş ve sergiye hazır bir heykel teslim etmek bir haftadan az.

Kurucu ortaklar Filippo Tincolini ve Giacomo Massari, robot keski teknolojisiyle mermer heykeller üzerinde manuel olarak çalışmanın daha kolay hale getirilebileceğine inanıyor.

Robot Carves detailed Marble Sculptures

Şirkete göre:

“Taştan çıkarılan malzeme artık, aşırı koşullarda bile, bir zamanlar düşünülmüş bir şekilde karmaşık işlere dönüştürülebiliyor. düşünülemez. Artık kırık taşlar, keskiler ve tozdan değil, tarama, nokta bulutları ve tasarımdan oluşan yeni bir heykel çağına giriyoruz.”

Görseller Robotor’un izniyle

 { 3}